Zaštita okoliša

Zaštita okoliša sve više postaje integralni dio procesa koji započinje planiranjem proizvoda i njegovog razvoja, a završava recikliranjem starog vozila. U tom kontekstu već kod razvoja novog modela odvijaju se brojne aktivnosti koje ne samo da jamče dug vijek vozila, već kontinuirano poboljšavaju učinkovitost recikliranja koje tek treba uslijediti.