Informacije o demontaži i recikliranju

Kako bi se recikliranje starih vozila olakšalo i optimirano, Volkswagen koncern i 25 drugih međunarodnih proizvođača automobila zajedno su kreirali software „IDIS“ („IDIS“ je kratica za „International Dismantling Information System“). IDIS je na raspolaganju na 21 jeziku i trenutno sadrži oko 46.000 komponenti za više od 900 tipova vozila.

Uz ovu obimnu bazu podataka IDIS sadrži i upute za demontažu sa specifikacijama materijala, podacima o težini i drugim uputama za sigurno i okolišu primjereno recikliranje starih vozila. Poduzeća koja se bave recikliranjem mogu uz online pristup software podatke naći i kod konzorcija IDIS http://www.idis2.com).

Težište budućeg recikliranja starih vozila biti će također i tretiranje zračnih jastuka i zatezača pojasa. Za sigurnije i bezopasno ophođenje s pirotehničkim komponentama uz odgovarajuće znanje bitni preduvjet je i pravi alat. Automobilska industrija stoga je razvila uređaj za aktiviranje pirotehničkih komponenti. Tim uređajem mogu se sve elektronske pirotehničke komponente sigurno i pouzdano aktivirati, a time i neutralizirati. Opširne informacije o rukovanju zračnim jastucima i zatezačima pojasa sadržane su naravno i u IDIS-u.