Informacije o zakonima o starim vozilima

  • Europska smjernica o starim vozilima
  • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima

Europska smjernica o starim vozilima


Sa smjernicom o starim vozilima (2000/53/EG) od 18. rujna 2000. stvorena je europska osnova za jedinstvene uvjete za iskorištavanje starih vozila. Kao osnovne točke smjernice treba navesti:

  • Stvaranje sustava za povrat, tretiranje i recikliranje starih vozila. Sustavi moraju pokrivati površinu, tj. moraju biti dostupni svakom vlasniku vozila.
  • Uvođenje dokaza o recikliranju kako bi se osiguralo da će stara vozila biti odvezena u registrirane firme za recikliranje.
  • Mogućnost besplatnog vraćanja za stara vozila pod uvjetom da ne nedostaju bitni dijelovi.
  • Pravila za tretiranje starih vozila za postizanje recikliranja na visokom ekološkom nivou. Do najkasnije 01.01.2015. mora se ponovno iskoristiti ili reciklirati 95 % težine vozila.
  • U svrhu izbjegavanja otpadaka opasne tvari se moraju koliko je god moguće reducirati već kod razvoja vozila. Posebne granične vrijednosti i zabrane vrijede za teške metale olovo, kadmij, šestovalentni krom i živu.
  • Sposobnost recikliranja od 95 % težine vozila ubuduće će se morati dokazati u okviru tipske dozvole još prije početka serijske proizvodnje.
Potpuni tekst Europske smjernice o starim vozilima 2000/53/EG na raspolaganju je na više jezika na internet portalu Europske unije http://europa.eu.int/eur-lex/.


Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donijelo je Pravilnik 12.12.2006. Integralni tekst pravilnika može pronaći na http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2006/3077.htm

Od 01.01.2007. sva vozila obuhvaćena Pravilnikom mogu se predati na recikliranje, na lokacijama koje je odobrilo navedeno ministarstvo. Točne adrese možete naći na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp