Izbjegavanje štetnih tvari

Posebno težište predstavlja izbjegavanje korištenja štetnih tvari. Potrebno je osigurati da od sirovina korištenih u vozilu ne prijeti opasnost ljudima i okolišu. To ne vrijedi samo za fazu nastanka i korištenja vozila, nego i za njegovo kasnije recikliranje.

Još u studenom 1993. Volkswagen koncern je zasvoje konstruktore i dobavljače u jednoj internoj normi sažeo opsežne upute i zakone za izbjegavanje korištenja štetnih tvari (VW 91101). U toj normi obuhvaćene su ne samo zakonski zabranjene tvari, nego i tvari čija se primjena za čovjeka i okoliš drži spornom. Kao primjer navest ćemo kadmij, na čijoj se zamjeni u Volkswagen koncernu započelo raditi već od ožujka 1985.godine, dakle 15 godina prije nego što je u zakonom o starim vozilima zabranjena njegova primjena.

U međuvremenu je izbjegavanje korištenja štetnih tvari u proizvodnji vozila regulirano prema normi formuliranoj u udruženju automobilske industrije (VDA 232-101) koja se naravno redovito kontrolira i prilagođava aktualnim zahtjevima.

Uz već postojeći menadžment sirovina i materijala osnovana je središnja radna grupa koja ima za cilj primjenu zabrane određenih tvari iz zakona o starim vozilima (posebno vrijedi za olovo, krom VI i živu).

Slika 1: Zabranjeni teški metali prema smjernici za stara vozila