Nastajanje proizvoda pogodnih za recikliranje

Još od 1994. u Volkswagen koncernu postoji norma o zaštiti okoliša (VW 91102). Ta norma konstruktorima daje brojne upute i pomoć kod konstruiranja vozila i dijelova pogodnih za recikliranja. Ona vrijedi za sve nove projekte i služi u svrhu kontinuiranog poboljšavanja stupnja reciklaže. Stručnjaci iz područja zaštite okoliša neprestano u normu ugrađuju nove spoznaje i nove zakonske propise.

Aktualnost norme o zaštiti okoliša kontrolira se u okviru godišnjeg certificiranja sustava za održivi razvoj okoliša prema ISO normi 14001. Znanja konstruktora i dobavljača o zaštiti okoliša i recikliranja redovito se aktualiziraju kroz interne seminare i školovanja.

Visoki stupanj reciklaže nekog vozila jedan je od važnih ciljeva u razvoju novog vozila te se nalazi u središtu interesa stručnjaka u razvoju novog modela.